Treningi Umiejętności
Społecznych kakTUS

Pracownia Psychologiczna Agata Łukasik
Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej

Agata Łukasik

O mnie

Agata Łukasik

Jestem psychologiem i certyfikowanym trenerem TUS. Posiadam uprawnienia do prowadzenia warsztatów dla rodziców zwiększających ich kompetencje wychowawcze. Od kilkunastu lat pracuję z rodzicami oraz wspieram dzieci w ich wzrastaniu. Dzieci zdrowe, a także te, które wymagają szczególnego wsparcia, w tym u których zdiagnozowano autyzm lub pokrewne zaburzenia rozwoju. Wiem, że harmonijny rozwój w sferze emocjonalno-społecznej jest pewnym gruntem dla właściwej samorealizacji. Dlatego też mam przekonanie, że Treningi Umiejętności Społecznych są bardzo ważne i potrzebne.

Zapraszam do współpracy.

Oferta

Czym się zajmujemy?

Ofertę Treningów Umiejętności Społecznych kieruję do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, by we współpracy wesprzeć je w rozwoju, szczególnie teraz. Zapraszam do zapisów do grup TUS dzieci 5-6 letnich, 7-8 letnich, 9-10 i 11-12 letnich. Udział w zajęciach poprzedzony jest diagnozą dziecka oraz wywiadem z jego opiekunami na temat dotychczasowego rozwoju.

Zajęcia grupowe stacjonarne i online

Treningi Umiejętności Społecznych realizowane są na ogół w małych 4-6 osobowych grupach. Adresowane są do dzieci i młodzieży, począwszy od okresu przedszkolnego. Dają one przede wszystkim szansę na:
- współtworzenie grupy realizującej potrzebę bezpieczeństwa i przynależności,
- budowanie prawidłowych relacji z innymi, a ponadto
- kształtowanie umiejętności w obszarze emocji, norm społecznych, komunikacji, empatii i teorii umysłu, samowiedzy i samoświadomości, asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i współpracy.

Najważniejsza i nieprzeceniona w bieżącej sytuacji jest jednak żywa interakcja i przyjemność ze spędzania wspólnie czasu w konstruktywny sposób.

Na ogół realizujemy to stacjonarnie, jednak kiedy zostaje ogłoszony stan uniemożliwiający nam to, np stan epidemii - zajęcia odbywają się zdalnie.

Zajęcia indywidualne stacjonarne i online

Treningi Umiejętności Społecznych realizowane bywają także indywidualnie, szczególnie wtedy, gdy dziecko nie nabyło jeszcze podstawowych umiejętności potrzebnych do pracy w grupie. Indywidualna praca może okazać się jedynym możliwym efektywnym rozwiązaniem, oczywiście we współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Nierzadko jest przedwstępem przygotowującym dziecko do udziału w grupowych TUS. Praca indywidualna może być realizowana w gabinecie terapeutycznym, a także w domowym - przyjaznym i naturalnym - otoczeniu dziecka.

Wskazaniami do pracy indywidualnej są m.in. niskie kompetencje komunikacyjne oraz przejawianie znacznej nieśmiałości w interakcjach społecznych.

Podobnie, jak w przypadku zajęć grupowych - jeśli nie możemy spotykać się osobiście, np za sprawą narzuconych nam obostrzeń - pracujemy on-line.

Konsultacje dla rodziców

Pracę terapeutyczną z dzieckiem staram się, o ile to możliwe, podpierać współpracą z rodzicami. Rodzice dzieci uczestniczących w TUSach mogą liczyć na moje wsparcie. Spotykamy się cyklicznie, by rozmawiać o bieżących zmianach w rozwoju dziecka i dokonywać podsumowań jego pracy.

Ponadto jestem otwarta na kontakt z rodzicami, z którymi nie podjęłam jeszcze współpracy. Czasem rozmowa o dziecku i wdrożenie zmian w środowisku rodzinnym przez jego opiekunów jest wystarczające, by zaobserwować dobre zmiany w zachowaniu dziecka. Często od tego warto zacząć.

Zajęcia

Zobacz, jak działamy

Treningi Umiejętności Społecznych przybierają różną formę.
Oto nasze najpopularniejsze aktywności :) Tapnij w zdjęcie aby dowiedzieć się więcej.

Potrzebujesz wsparcia?

Dołącz do grupy na facebook'u, w której pomagamy sobie wzajemnie. Ja i inne mamy.
Nieważne, czy Twoje dziecko chodzi na zajęcia TUS.

Przejdź do grupy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Kliknij ikonę messengera lub wybierz jedną z dostępnych opcji.

Gabinet kakTUS

biurowiec Studia Łazienek
ul. Dworcowa 49 lok. 13
Grudziądz

Dane kontaktowe

psychologia-grudziadz@outlook.com
+48 694 056 464
messenger @tusgrudziadz